Leg er læring

Photo of Children Playing With Dry Leaves

Leg og læring er afgørende for børns udvikling og trivsel i de skandinaviske daginstitutioner, herunder hos Trygge Institutioner. I disse daginstitutioner er der fokus på legens betydning for børns udvikling og læring. Legen anses som lærerig i sig selv og kan danne ramme om voksenstyret læring. Børn lærer af deres egen leg og oplever ikke modsætning mellem leg og læring.

Skandinaviske daginstitutioner

De skandinaviske dagtilbud er forankret i en socialpædagogisk tradition, der prioriterer leg og læring som integrerede elementer. Leg og medbestemmelse lærer børn at deltage aktivt i fællesskaber, og fleksible fysiske rammer inspirerer børn til leg og læring. Forskning viser, at børns leg udvikler deres sociale, kognitive og kropslige færdigheder. Daginstitutionerne tilbyder både fri leg og voksenstyret leg, og begge legetyper er vigtige for børns udvikling. Pædagoger har en central rolle i at understøtte og facilitere børnenes leg og læring.

Trygge Institutioner arbejder aktivt med at tilbyde gode legebetingelser og har fokus på at udvikle både fri leg og voksenstyret leg for at støtte børnenes trivsel, læring og udvikling.

Oplev spændende legeaktiviteter hos Trygge Institutioner

Hos Trygge Institutioner kan du opdage en bred vifte af spændende legeaktiviteter, der inspirerer dit barns læring, fremmer deres kreativitet og bidrager til deres overordnede udvikling. Daginstitutionen erkender betydningen af leg i børns udvikling og læring. De forstår, at legen i sig selv er lærerig og kan være grundlaget for voksenstyrede læringsoplevelser. Børn lærer ikke kun gennem leg, de oplever heller ingen modsætning mellem leg og læring.

Skandinaviske daginstitutioner som Trygge Institutioner er forankret i en socialpædagogisk tradition, der prioriterer leg og læring som integrerede elementer. Ved at lege og have medbestemmelse lærer børn at deltage aktivt i fællesskaber, mens fleksible fysiske rammer inspirerer dem til leg og læring. Forskning har vist, at børns leg udvikler deres sociale, kognitive og kropslige færdigheder.

Trygge Institutioner tilbyder både fri leg og voksenstyret leg, da begge legetyper er vigtige for børns udvikling. Pædagogerne på institutionen spiller en central rolle i at understøtte og facilitere børnenes leg og læring. De arbejder aktivt på at tilbyde gode legebetingelser og har fokus på at udvikle både fri leg og voksenstyret leg for at støtte børnenes trivsel, læring og udvikling.

Kildelinks

Scroll to Top